0966999612

Dịch vụ xin cấp C/O (Form A, B, D, E…)

Khi xuất- nhập khẩu hàng hoá, ngoài những chứng từ quan trọng trong Bộ chứng từ Xuất nhập khẩu như B/L, Packing List, N/A,... thì C/O cũng là một chứng từ rất quan trọng. C/O không chỉ xác định rõ nguồn gốc của hàng hoá mà còn giúp cho nhà Nhập khẩu được hưởng nhiều ưu đãi về thuế quan ( hưởng thuế suất thấp hoặc miễn thuế), đảm bảo chống phá giá trợ giá,.. làm giảm thiểu giá thành từ đó tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm.

C/O hay Certificate of Origin là chứng nhận xuất xứ sản phẩm. C/O được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền hay đại diện có thẩm quyền tại nước xuất khẩu cấp nhằm mục đích chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo các quy tắc xuất xứ. Tại Việt Nam, Bộ Công thương là cơ quan quy định chi tiết việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất khẩu. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các tổ chức khác được Bộ Công thương uỷ quyền thực hiện việc cấp C/O. 

Hàng hoá cần phải có C/O nhằm chứng minh được hàng hoá có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp về thuế quan và các quy định khác của pháp luật về xuất nhập khẩu.

 Hơn nữa khi hàng hoá nhập khẩu có chứng nhận xuất xứ còn giúp:

 • Chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của mặt hàng xuất khẩu từ một nước.

 • Xác định tính hợp pháp hoá về thuế quan và các quy định khác của pháp luật về xuất nhập khẩu

 • Đảm bảo chống bán phá giá và trợ giá.

 • Giúp thống kê thương mại và duy trì hệ thống hạn ngạch dễ dàng.

Dựa vào tính chất hàng hoá hay nước xuất khẩu hàng hoá mà cơ quan chức năng sẽ cấp C/O theo các form tương ứng.

Tư vấn vận chuyển hiện đang cung cấp dịch vụ xin C/O các mẫu sau cho hàng hoá xuất khẩu từ Việt Nam:

 • Mẫu A: Áp dụng GSP (General System of Preferences)- C/O ưu đãi cho hàng xuất khẩu Việt Nam

   

 • Mẫu B: (Mẫu C/O không ưu đãi dùng cho hàng xuất khẩu của Việt Nam). Dùng cho tất cả các loại hàng hoá xuất khẩu đi các nước.

   

 • Mẫu E: Mẫu C/O ưu đãi cho hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc

   

 • Mẫu AK: Mẫu C/O ưu đãi theo Hiệp định ASEAN – Hàn Quốc

   

 • Mẫu AJ: Mẫu C/O ưu đãi theo hiệp đinh ASEAN – Nhật Bản

   

 • Mẫu VJ: Mẫu C/O ưu đãi theo Hiệp định VJEPA (Việt Nam – Nhật Bản)