0966999612

Dịch vụ xin giấy phép công bố cho hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng…

Đối với những mặt hàng hoá khác nhau doanh nghiệp sẽ cần giấy phép khác nhau để thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu như công bố cho hàng mỹ phẩm, hun trùng, kiểm tra chất lượng, kiểm dịch thực vật,...

  • Các sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng,.. chúng ta cần xin giấy phép công bố của Bộ Y tế cho sản phẩm khi xuất nhập khẩu.

  • Với các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ thực vật như cà phê, điều, nông sản… chúng ta cần làm chứng thư kiểm dịch thực vật cho hàng hóa khi xuất nhập khẩu.

  • Các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật thì chúng ta cần làm kiểm dịch động vật và làm chứng thư kiểm dịch động vật.

  • Các mặt hàng thiết bị y tế trước tiên chúng ta cần làm phân loại thiết bị y tế để xác định thiết bị y tế của mình thuộc loại A, B, C hay D. Sau khi có giấy phép phân loại thì đến bước kiểm tra sản phẩm có nằm trong danh mục hàng hoá xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế.

  • Đối với các hoá chất bán thành phẩm hoặc thành phẩm thì khi xuất nhập khẩu cần có MSDS ( bảng chỉ dẫn an toàn hoá chất).

  • Đối với mặt hàng máy móc cần kiểm tra chất lượng hoặc phê duyệt mẫu,...

  • Ngoài ra còn cần nhiều loại giấy phép khác cần phải xin giấy phép  tuỳ vào theo tính chất hàng hoá để hàng hoá để hàng hoá được thông quan.

 

          Dịch vụ xin giấy phép công bố